354

Een comfortabel leven lijkt aangenaam, veilig en vertrouwd. Maar soms zal je jezelf afvragen: Is dit alles? Deze vraag is belangrijk.

Beste vrienden, als God wil dat je in de comfortzone blijft en je bent gevrijwaard van grote moeilijkheden in dit leven, dan kun je ervan uitgaan dat je bestemming bereikt is.

Maar als er iets knaagt of als je overvallen wordt door problemen, dan moet je in actie komen. Het is God die jou roept. Hij wil dat je verder groeit en moedige beslissingen neemt.

Een adelaarsjong wordt na een comfortabele periode in het nest door zijn moeder het nest uitgeduwd. Het jonge dier valt, en wordt gedwongen zijn vleugels uit te spreiden. Als jij een comfortabel leven hebt en klaagt als dingen tegenzitten, ben je als een adelaarsjong dat tegen zijn moeder zegt: Mam, Ik had een heerlijk leven en nu gooi je mij het nest uit. Waarom dan toch?!

Beste vrienden, God heeft het beste met jullie voor, maar verwacht niet dat je uitleg krijgt over elke stap die je moet zetten. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Het vraagt vertrouwen om de moeilijke momenten in je leven te doorstaan.

God heeft grotere dingen voor jou in petto dan je zelf kunt begrijpen. Hier kom je alleen door moedige besluiten te nemen. Stap uit je comfortzone. Blijft niet veilig in je huidige situatie hangen, terwijl je klaar bent voor een volgende stap.

Angst is een slechte raadgever. Het is een gevolg van teveel gehecht zijn aan comfort. Een middel van de duivel om je te weerhouden van je goddelijke bestemming.

Heb moed en geloof, beste vrienden. Gebruik tegenslagen om erboven uit te groeien. Loop in vertrouwen het pad dat God voor jou heeft uitgestippeld. Laat je het nest uitduwen en gebruik de wind om te zweven.

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close