339

Vertrouw op God met heel je hart, en steun niet op je eigen verstand. Spreuken 3:5

Soms heb je een moeilijke fase in je leven. Probeer dan niet om zelf te verklaren waarom. Vertrouw op God. Hij overziet alles, en heeft het beste met je voor.

Probeer altijd Gods wil te doen. Weet je niet wat Gods wil is? Lees in de Bijbel en bid. Vraag om inzicht. Dan zal je vanzelf voelen of je iets moet veranderen in je leven.

Steun niet op je eigen verstand. Dat is meestal vertroebeld door egoïstische en zondige motieven. Je eigen verstand leidt nergens toe.

Zoek in plaats daarvan het antwoord bij de almachtige heerser van het universum. Bij God dus.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close