338

Als je gelukkig wilt worden, moet je doen wat God wil.

God wil twee dingen. Dat je Hem liefhebt met heel je hart, en anderen zoals jezelf. Al je daden moeten gericht zijn op het helpen van anderen.

Laat je niet verwarren door de wereld waarin we leven, waar egoïstische motieven en financieel gewin de voornaamste drijfveren zijn.

Het is verleidelijk hieraan mee te doen omdat het zo gewoon lijkt. Toch is het volgen van de massa gevaarlijk.

De wereld is een verdorven plek. Probeer je hiervan los te maken door te bidden en goede daden te verrichten.

Als je rijk bent, geef je bezittingen weg.

Als je arm bent, zoek dan geen wereldse rijkdom maar hemelse rijkdom.

Wees een goed mens door anderen te helpen en God te prijzen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close