329

Soms voel ik mij eenzaam en omdat ik dat niet kan verdragen, denk ik dat een vrouw mijn leven kan verbeteren. Alsof een liefdespartner een opvulling is van innerlijke leegte.

Maar ik realiseer me al snel hoe onzinnig die gedachte is. Want wat kan een vrouw toevoegen?

Als ik gelukkig wil zijn, moet ik mij richten tot Hij die het geluk verdeelt. Dat is God, de Allerhoogste. Zolang ik Zijn wil doe, worden alle andere dingen mij vanzelf gegeven.

Wat is dan Gods wil? Dat ik mijn broeders help. Wie zijn mijn broeders? Alle mensen die God zoeken.

Welke mensen zoeken God? De mensen die weten dat ze in de macht zijn van het kwaad, en daarom hunkeren naar Hem die verlossing biedt omdat Hij boven al het kwaad verheven is.

Mensen die God zoeken zijn mijn broeders.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close