325

Ik sta in de woonkamer en kijk naar mijn auto in de straat. Hij ziet er bevroren uit. Een koude nacht. Het is een oude auto en hij start moeilijk met koud weer. Ik hoop dat hij straks wel start, want ik moet vanmiddag naar mijn vrijwilligerswerk. De eerste dag, ik vind het behoorlijk spannend.

Ik zucht en steek een sigaret op. Misschien moet ik straks de auto alvast even proberen te starten. Als ik nog langer wacht, doet hij het misschien niet meer. Ik vind het kut om zo afhankelijk te zijn van die oude auto.

Met een jaloerse blik kijk ik naar de andere auto’s in de straat. Die zijn veel nieuwer. Die zullen ongetwijfeld zonder problemen starten. Ik wil ook een nieuwe auto, maar ik heb geen geld. Mensen zeggen dat geld niet gelukkig maakt, maar het is wel verdomde handig. Ik denk dat alleen mensen met voldoende geld beweren dat geld onbelangrijk is.

Soms vraag ik me weleens af waarom ik vrijwilligerswerk ga doen terwijl ik geen geld heb. Waar slaat dat eigenlijk op?

Ik ga op de bank zitten en staar naar de muur. Toch is het goed om met vrijwilligerswerk te beginnen. Dan kan ik langzaam wennen aan het werkende leven. En ik kan mensen helpen. Dat is belangrijk, want God wil dat ik andere mensen help. En als ik doe wat God wil, krijg ik misschien ooit een goed leven.

Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om vooral mezelf te helpen. En dat heeft nooit gewerkt. Integendeel. Hoe harder ik het probeerde, hoe meer ik in de ellende kwam. Dat is het gevolg van een egoïstisch leven.

Ik ben nog steeds egoïstisch. Ik ga vooral anderen helpen, omdat ik weet dat God dat wil. Niet omdat ik opeens een goed mens ben. Ik ben nog steeds dezelfde zondaar.

Maar toch vind ik het ook wel leuk om anderen te helpen. Het voelt goed. En veel mensen die mij kennen vinden mij vriendelijk. Ze zeggen dat ik een goed mens ben. Het klopt wel dat ik nooit iemand kwaad doe. Van nature ben ik ergens wel goed.

Waarom heb ik dan zo’n puinhoop van mijn leven gemaakt? Waarschijnlijk komt het door mijn zondes. Ik denk dat alle geestelijke pijn een straf van God is.

Maar waarom hebben veel andere mensen die ook zondaars zijn, dan geen geestelijke pijn? Waarom worden zij niet gestraft?

In de Bijbel staat hierover het volgende:

Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des HEREN niet, en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de HERE bestraft wie Hij liefheeft, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.

God straft alleen degenen waar hij om geeft. Hij wil doormiddel van angsten en ander psychisch leed een mens corrigeren. Op het rechte pad brengen en waarschuwen.

Ik hoop dat het waar is, en dat dit de reden is dat God zo streng is. Dat zou betekenen dat God mij wil helpen.

Eigenlijk moet ik dit niet alleen hopen, maar moet ik het geloven. Ik twijfel teveel. Mijn geloof is klein. Daarom bid ik vaak om geloof. Dan zeg ik:

‘God, mijn geloof is klein, vergeef mij hierom en laat het geloof in mij groeien. Want zonder geloof ben ik verloren.’

Dit is echt zo. Als ik niet zou geloven dat God bestaat, dan heeft het leven geen enkele waarde meer voor mij.

Voor ongelovige mensen is dat anders. Zij maken zich geen zorgen om hun zondige bestaan. Het kan ze allemaal weinig schelen. Ik ben vaak jaloers op deze mensen. Dat komt omdat mijn geloof klein is, want als ik écht zou geloven, zou ik mededogen hebben met die mensen. Ze lopen gevaar op extreme vormen van lijden. God laat niet met zich sollen.

Toch kan je ook dichtbij God leven, zonder te geloven. Neem nou bijvoorbeeld Madeleine. Ze gelooft niet, maar is een goed mens. Ze heeft de natuurlijke neiging het goede te willen doen. Dat is geweldig. Toch hoop ik dat ze ooit zal beseffen dat haar natuurlijke neiging door God gegeven is. Het goede in haar bestaat bij de gratie van God.

Ik schud mijn hoofd, en kom met een ruk overeind. Dat waren weer genoeg gedachten voor vandaag.

Ik trek mijn jas aan en ga naar buiten. Even kijken of de auto nog start.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close