294

Vandaag ga ik een Bijbeltekst uitleggen. De tekst komt uit de Bergrede, het hart van de leer van Jezus.

Tekst

Je moet niet proberen rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen. Die rot weg of wordt gestolen door dieven. Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.

Uitleg

Zolang je leeft voor geld of materiele zaken, zal je nooit werkelijk gelukkig worden. Dat bedoelt Jezus met: Niet proberen rijk te worden op aarde.

Vervolgens spreekt Jezus over hemelse rijkdom. Wat bedoelt hij daarmee? Veel mensen denken bij een hemel aan een paradijs tussen de wolken, hoog in de lucht. Vervolgens concluderen deze mensen dat de hemel niet bestaat. Dit is zonde, want met de hemel wordt iets heel anders bedoeld. Jezus bedoelt met de hemel een duurzame gelukkige toestand die veroorzaakt wordt door goede daden.

Goede daden

Goede daden zijn nooit gericht op persoonlijk gewin, geld, roem of bezit.

Goede daden zijn gericht op God, en daarmee op je medemens. Hoe kun je een ander helpen? Veel mensen zullen denken: ‘Dat is eenvoudig, ik help regelmatig mensen.’

Maar dit is niet genoeg. Want de motivatie van mensen die anderen helpen is vaak om zich persoonlijk goed te voelen. Ze zoeken erkenning. Deze vormen van hulp tellen niet mee voor God. Jezus zegt over dit soort mensen: ‘Zij hebben hun loon reeds ontvangen.’

In het verborgene

Als je God écht dienstbaar wil zijn, en de hemelse rijkdom krijgen waar Jezus over spreekt, moet je mensen helpen zonder dat iemand dit te weten komt. Doe het zoveel mogelijk in het verborgene.

‘Je moet doen wat God van je vraagt,’ zegt Jezus. ‘Maar je moet dat niet doen om op te vallen bij de mensen. Anders zul je geen beloning krijgen van God.’

Wees geen huichelaar. Praat niet over je goede daden. Alleen dan verzamel je hemelse rijkdom. En alleen dan maak je kans op een duurzame gelukkige toestand.

Het kwaad

Op deze wijze leven is niet eenvoudig. Het kwaad ligt voortdurend op de loer. Het kwaad zal je egoïstisch maken en ervoor zorgen dat je persoonlijk gewin het belangrijkste vindt. De wereld versterkt dit, want op de wereld heerst het kwaad. Je kunt dit overal zien. Mensen zijn alleen met zichzelf bezig, met hun eigen geld en relaties. Ze vergeten God en de mensen die hulp nodig hebben.

Als de wereld beheerst wordt door het kwaad en alles draait om geld, hoe kun je dan toch volhouden? Dat kan alleen door geloof.

Geloof

Alles draait om geloof. Als je niet gelooft in de woorden van Jezus, zul je vervallen tot een egoïstische manier van leven. En dan kom je in de gevarenzone. Want je mag dan tijdelijk geluk ervaren door deze levenswijze, uiteindelijk zal je het allemaal kwijtraken. Voor geloof is kracht en volharding nodig. Als je te weinig geloof hebt, bid dan voor meer geloof.

Mensen worden zowel tijdens dit leven als na de dood beoordeelt op hun daden. Laat God daarom altijd op de eerste plaats komen.

Breng het in praktijk

Dit was de uitleg van een korte Bijbeltekst. Laat het rustig op je inwerken. Maar zorg ervoor dat het niet alleen bij inzicht blijft. Breng het in praktijk. Woorden zijn slechts woorden. Bij God gaat het om daden.

Succes!

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close