291

Zonder geloof is een mens verloren. Alle daden zinloos. Elk uur onder de zon verspilde moeite.

Periodes van blijdschap en somberheid wisselen elkaar af, tot de dood hen tot stof doet wederkeren.

Geen enkele daad voegt iets toe zolang het in ongeloof gebeurt.

Ook de naar eigen zeggen ongelovigen, doen hun goede daden vanuit een geloof dat deze daden goed zijn. Ze geloven wel degelijk, zonder dit zelf te beseffen.

Ook deze mensen zullen gered worden. Terwijl mensen die zeggen te geloven maar geen goede daden verrichten, verloren zijn. Want in feite zijn ze ongelovig.

Beoordeel daarom nooit iemand op zijn woorden. De meeste woorden komen voort uit het kwaad.

De schijnbaar slechte mensen doen soms goede daden in het verborgene. De schijnbaar goede mensen met hun mooie woorden, zijn soms het meest verdorven.

Alleen het oordeel van God telt. De rest is gezwets en gezwam.

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close