246

Alles wat God doet, is goed.

Ziekte, armoede, oorlog, alles gebeurt precies zoals het moet.

Mensen die twijfelen aan het bestaan van God omdat er zoveel ellende in de wereld is, snappen niet wat God is.

Deze simpele zielen beschouwen God als een menselijk figuur met een baard, zittend op een wolk. Ze missen het vermogen tot diepgang en filosofisch redeneren. Een verband tussen godsbegrip en de natuur zien zij niet. Schaamteloos praten ze over hun ongeloof.

Natuurlijk erkennen de grote denkers wél het bestaan van een hogere macht. Behalve de dogmatische wetenschappers, en zelfs van hen zijn de meesten gelovig. Uiteraard, want het idee dat alles ontstaat door toeval, is zo kortzichtig dat het nooit veel aanhangers heeft gehad.

Zoals Einstein zei: ‘Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.’

Tegenwoordig wordt God steeds vaker vergeten. Dit is een rechtstreeks gevolg van de toenemende welvaart in de westerse wereld. Mensen zijn hoogmoedig geworden. Ze geloven slechts in wat zij zien. Daarmee stellen ze zichzelf centraal. Het lijden zal hierdoor toenemen. Men vraagt zich af waarom. ‘We leven toch in welvaart?’

De westerse mens zal door middel van wetenschap en technologische vooruitgang het lijden proberen terug te dringen. Tevergeefs. Het leed zal zich openbaren in de geest. Daar krijgt men geen vat op. Nadat de psychiatrie definitief faalt, als geen pil of therapie nog helpt, is het einde zoek.

De veelvormige vormen van geestelijk lijden zullen angstaanjagende vormen aannemen. De symptomen zijn reeds zichtbaar.

Tenslotte zal de westerse wereld ten onder gaan, en als voorbeeld dienen voor de rest van de aardbewoners. Die zullen hierdoor leren dat hoogmoed de ergste zonde is. En dat deze zonde nooit onbestraft blijft.

God toont zijn macht op vele manieren. God is groot.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close