223

De echte gestoorde mensen zijn degenen die het meest normaal lijken. De gewone burger.

Zij lijken zo normaal omdat ze perfect zijn aangepast aan onze maatschappij. Hun ware zelf, het pure kind in hen, is reeds vroeg in hun leven tot zwijgen gebracht. De ouders noemen dit opvoeding en leraren noemen het onderwijs.

Deze grote groep ‘normale’ mensen is niet écht normaal. Ze zijn slechts normaal in relatie tot een gecreëerde maatschappij. Hun perfecte vermogen tot opgaan in deze maatschappij is het resultaat van opvoeding en socialisatie. En tevens het bewijs van hun mentale ziekte. Opgaan in een maatschappij is ziek, omdat een samenleving de ware aard van mensen moet onderdrukken om haar continuïteit te waarborgen.

De miljoenen schijnbaar normale mensen leven in een maatschappij die zij, als hun innerlijke kind niet vernietigd was, massaal hadden veroordeeld. En waar ze zich nooit vrijwillig aan zouden hebben aangepast.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close