201

God, Allah, Brahma of de natuur. Allemaal namen voor de alles bepalende macht.

Met eerbied moeten wij de hogere macht benaderen. Elk mens die zijn of haar godsbeeld aan anderen oplegt is een dwaas. Zo ook is een atheïst die gelovige mensen beschimpt een dwaas.

Atheïsten geloven wel degelijk. Zij geloven in wat ze zien. Maar weten zij wel wat ze zien? Of hebben ze slechts namen gegeven aan verschillende verschijningsvormen en dat tot hun realiteit gemaakt? Kennen zij datgene wat het zichtbare veroorzaakt? Nee, ook atheïsten snappen er geen moer van, net als wij gelovigen.

We zijn allemaal marionetten van het grote onkenbare. We zijn allemaal werknemers van dezelfde werkgever.

Het gaat fout als we trots zijn. Als we onszelf als op eigen kracht functionerend zien. Als we denken te weten wat ondoorgrondelijk is. Dan worden we arrogant, en raken van elkaar afgesplitst.

Laten we samen onze mogelijkheden en beperkingen accepteren. En daarmee God, Allah, Brahma of de natuur dienen.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het enige wat we zeker weten, is dat ons schuitje vroeg of laat zal zinken.

Wij moeten als broeders varen, en als broeders zinken. In verbondenheid leven en sterven.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close