198

Moslims leven zuiverder dan de westerse bevolking. Dat lijkt me helder. Zij hebben nog normen en waarden.

Het westen is doorgeschoten naar een goddeloze manier van leven. Wij noemen onze samenleving een vrijgevochten beschaving, maar veel beschaving is er niet in het westen.

Onze maatschappij is gebaseerd op geld en vluchtig genot. Totale leegte is het gevolg. Daarom zijn we in het westen ondanks onze welvaart niet gelukkig.

Als we dat willen veranderen, kunnen we beter de dialoog aangaan met onze islamtische medemens.

In plaats van moslims te bestoken met hoogmoedige opvattingen, moeten we vragen of ze ons willen helpen.

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close