185

Mensen zijn zo verstrikt in hun bezigheden dat zij de schaarse momenten dat ze het rustig hebben nauwelijks verdragen. Vervolgens plannen ze hun vrije tijd vol met afspraken, tot ze helemaal geen rust meer hebben.

Het dunkt me dat de dieren wijzer leven en dichter bij de waarheid. Wat een prachtige nederigheid is de dieren eigen, een schril contrast met de menselijke hoogmoed.

Juist onze intelligentie doet ons verder van de waarheid afdwalen, want intelligentie heeft niets met wijsheid te maken. Wijsheid is acceptatie van je nietigheid en daar vormt intelligentie een bedreiging voor.

Mensen bedenken allerlei verklaringen voor verschijnselen, en trots beweren ze vervolgens dat bijna alles te verklaren is. O, domme mensen, hoeveel hoogmoed is jullie eigen en hoe treurig jullie lot.

Waren we maar als dieren, nederig en rustig aanvaardend de beperkingen die de natuur ons heeft opgelegd. De wereld zou er vrediger van worden, en de mensen zachtmoediger.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close