183

Psychiaters worden vaak serieus genomen door patiënten. Dit is onterecht, want het zijn geen dokters, maar drugsdealers en machtswellustelingen.

Het uitdelen van medicatie en diagnoses aan cliënten is misdadig. Zelfs kleine kinderen propt men vol met drugs. De zogenaamde ADHD medicatie is pure speed, een harddrugs waar we onze kinderen verre van moeten houden. En wat doen de psychiaters? Ze vergiftigen kinderen van nog geen tien jaar oud met die troep.

Alsof dat nog niet erg genoeg is, komt er vervolgens een psycholoog die beweert dat het gedrag van het kind voortkomt uit een ziekte. Dat de ouders allebei werken en niet in staat zijn kinderen op te voeden wordt voor het gemak genegeerd. Dat de maatschappij zo snel gaat dat steeds meer mensen het niet meer kunnen bijbenen wordt ook vergeten. Het ligt aan de kinderen. Ze zijn ziek!

Zowel psychiaters als psychologen die hun onzin opdringen aan weerloze burgers, maken zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Deze ‘hulpverleners’ denken zonder gevolgen te kunnen handelen, maar een misdaad blijft nooit onbestraft. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close