173

Omdat het gemiddelde volk dom is, hebben slimme mensen het moeilijk in de samenleving. Omdat de meeste mensen hard zijn, hebben gevoelige mensen het lastig.

Veel slimme en gevoelige mensen mislukken in de maatschappij, terwijl domme en ongevoelige figuren voorname posities bekleden. De samenleving is ingericht voor de zielloze massa.

Nietzsche schreef ooit dat gelijke kansen voor mensen ervoor zou zorgen dat de mensheid te gronde zou gaan. Inmiddels is het bijna zover. Het domme gepeupel regeert. Macht en geld zijn de voornaamste drijfveren.

We moeten toe naar een wereld waar de begaafde mensen krijgen wat zij verdienen en de simpele geld najagende types gedwongen worden een stapje terug te doen.

Een aantal stevige wetten zouden hiervoor kunnen zorgen. Verder moet het weer populair worden om een goed en waarachtig mens te zijn, in plaats van een oppervlakkige huichelaar.

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close