159

Zoals ik in mijn vorige blog aangaf, zijn mensen op LinkedIn over het algemeen huichelaars. Ze doen zich anders voor dan ze zijn, plaatsen stukjes over hun vakgebied dat zij uiterst serieus nemen, terwijl het allemaal volstrekt onbelangrijk is.

Het gebrek aan inzicht hierin is typisch iets voor deze mensen. Zij worden zo opgeslokt door hun baantjes en hielenlikkerij, dat echtheid geen kans krijgt.

Als iedereen zich bewust zou zijn van het toneelstuk dat zij opvoeren, maakt dat de communicatie veel leuker.

Wat geeft het dat u huichelt? Elk mens die in deze maatschappij een bepaalde positie wil bekleden, moet toneelspelen.

Wees open en eerlijk. Dat maakt het Linkedin gebeuren minder tenenkrommend. Zowel werkever als werknemer zal hiervan profiteren.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close