122

Praat niet over eerlijkheid, begin er niet over. Juist mensen die eerlijkheid prediken zijn de grootste leugenaars. Als een mens simpelweg zou erkennen slecht te zijn, is het prima. Ik erken mijn fouten ook en zet mijn leugens zelfs online. Wat kan mij het oordeel van de mensen schelen? Ze zijn zelf net zo verdorven, alleen verbergen ze het beter.

Het verbergen van ons slechte gedrag zorgt voor veel druk op de schouders. Mensen kunnen zichzelf niet meer zijn. Hoeveel levensvreugde zou het opleveren als mensen hun ware aard zouden tonen?  Hoeveel stress zou voorkomen worden?

Wees eerlijk over je leugens.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close