89

Ten gevolge van het kapitalisme neemt de ellende in de wereld toe. Als de kortzichtige mensen aan de macht blijven, is over vijftig jaar de helft van de bevolking verslaafd. De ene wijk zal bestaan uit drugspanden, de ander uit villa’s.

Gevoelige mensen verdoven zich omdat zij ze leegte van de samenleving niet langer verdragen.

Gevoelloze afgestompte zielen blijven vrolijk doorgaan met hun nutteloze baantjes. Zij trekken zich niets aan van hun medemens. Hun leider is Mark Rutte, een lachende dwaas die volledig ongevoelig is voor het lot van velen.

Het kapitalisme dendert voort. Kijk naar Amerika om te zien waar het toe leidt. Drugsepedemie, overvolle gevangenissen en groeiende haat en tegenstellingen.

Het arme volk crepeert. De rijken lachen. God huilt.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close