86

Veel cliënten zijn te lui om aan zichzelf te werken. De afhankelijkheid van hulpverleners vinden zij prima.

Hulpverleners juichen deze lakse houding toe. Zij willen zorgen en troosten. Bovendien zijn hulpverleners net als cliënten nogal lui, vooral als het gaat om zelfontplooiing. Ze snappen héél goed dat de cliënt geen zin heeft aan zichzelf te werken.

De hulpverleners zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het feit dat cliënten geen steek verder komen. Om die reden is het essentieel dat cliënten worden bevrijd van hulpverleners. Pas dan kunnen zij herstellen.

Is dat niet wat we willen? Waarom gebeurt dit dan niet? Is het onwetendheid, of is het een machtsspel?

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close