84

Voor jou, gevoelige medemens, bestaat een naam. Men noemt je hoog gevoelig. Het zoveelste etiketje waarmee mensen die anders zijn bestempeld worden.

Jij bent niet hoog gevoelig. De maatschappij is láág gevoelig. Of beter gezegd, volkomen gevoelloos.

Zie je niet wat er gebeurd met de massa? Hoe zij met grote vaart de verkeerde kant op denderen? Men verkoopt hun zielen aan suffe baantjes en inhoudsloze bezigheden.

Het volk is verdwaald in het banale. Verslaafd aan de leegte. En zij delen etiketjes uit aan jou?

Kijk goed om je heen. Observeer en analyseer het geheel. Dan zul je zien dat het niet aan jou ligt, maar de massa zelf in behandeling moet. Ze hebben het hard nodig.

Doe weg, dat etiketje. Wees trots op je ziel. Borst vooruit, kin omhoog.

Jij bent jij.

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close