76

Ik slenterde over het voetpad, langs een strook gras waar op een bankje een oude vrouw zat. Ik bleef staan. Ze was een zwerver, die niets bezat, behalve de vervuilde kleren die ze droeg en een smerige plastic tas die naast haar op het bankje stond. Ik stelde me de vrouw voor als kind, hoe ze ooit vrolijk had rond gedarteld, onschuldig en puur. Dat is lang geleden.

Op dit moment worden veel kinderen geboren die over vijftig jaar ergens als zwerver op een bankje zitten. Het is best apart dat mensen nog kinderen durven te nemen. Men geeft daarmee de eerste zet in de richting van een leven lang lijden.

En dan te bedenken dat 90 procent van de mensen ook nog eens geen flauw idee heeft hoe ze kinderen moeten opvoeden. Ze vergiftigen hun kinderen met hun eigen domme opvattingen en beperkingen. Waarom hoor je daar nooit iemand over? Het is de basis van alle ellende in de wereld. En juist dat wordt niet besproken. Waarom?

 

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close