67

Toen ik onderuitgezakt in mijn leunstoel het nieuws las, schok ik mij een hoedje. Wat was het geval? Een probleemfamilie van bevers zorgt in Limburg voor een dermate grote overlast, dat overwogen wordt de familie af te schieten.

De bevers hebben voor tonnen schade aangebracht, zo vertelt een bestuurder van het waterschap, de heer Frenken. ‘Het is een trieste zaak,’ zegt hij. ‘Ze knagen alles kapot. We zullen de bevers eerst proberen weg te pesten, maar als dat niet lukt, schieten we ze dood.’

De arme diertjes zijn overigens jaren geleden door hetzelfde waterschap uitgezet. 35 stuks wel te verstaan, maar de heer Frenken was blijkbaar vergeten dat dieren zich voortplanten, en nu zijn het er 700. Dat is teveel, dus de heer Frenken neemt zijn jachtgeweer ter hand en struint het bos door, op zoek naar de nakomelingen van de door hemzelf uitgezette bevers.

Als hij ze vindt gaat hij ze blijkbaar eerst proberen weg te pesten, maar wat hij daaronder verstaat wordt door het artikel niet vermeld. Misschien dat hij ze uitscheld? Of hun eten afpakt?

Hoe dan ook, als het wegpesten niet lukt, jaagt hij de prachtige diertjes een kogel door de kop, en gaat over tot de orde van de dag.

Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close