31

Beste mensen, de tijd van revolutie is aangebroken. In eerdere berichten heb ik uiteengezet op welke schandalige wijze psychiaters en hulpverleners huis houden. Het is niet langer vol te houden dat de psychiatrie in de huidige vorm bestaansrecht heeft.

Een leger aan hulpverleners struint dagelijks door de wijk om weerloze cliënten te vertellen dat zij ziek zijn en medicatie nodig hebben. De cliënten wordt niet geleerd dat zij het zelf kunnen. Niemand vertelt hen de waarheid, namelijk dat hulpverleners wolven in schaapskleren zijn en juist de oorzaak van hun ‘chronische’ situatie. ( zie eerdere artikelen )

Cliënten krijgen inzicht door het zelf te doen. Of dankzij iemand die hen leert hoe. Momenteel gebeurt geen van beide. De psychiater plakt etiketjes en dealt drugs. Psychologen babbelen over EMDR ( hun nieuwste foefje) en hulpverleners lopen als kippen zonder kop door de wijk zonder een flauw benul te hebben wat zij de cliënten moeten vertellen. Behalve dat ze ziek en hulpbehoevend zijn.

De ene na de andere verwarde persoon die de wijk op stelten zet is het gevolg. Wat voor vreselijke dingen moeten gebeuren voordat men wakker wordt? De psychiatrie in de huidige vorm is niet de oplossing, maar mede oorzaak van het probleem.

Het is tijd voor maatregelen. Wij moeten de cliënten én de maatschappij redden van de ziekte en medicatie predikers. Een verbod op de DSM ( het instrument waarmee ze hun dwaling rechtvaardigen ) zou een juiste eerste stap zijn. Ontslag van huidige hulpverleners een goede tweede. Maar daarmee is de aangerichte schade nog niet ongedaan gemaakt.

Sommige lezers vinden dat ik schreeuw langs de zijlijn in plaats van iets te veranderen. Het zijn veelal ervaringswerkers die dit roepen. Zij denken zelf wél iets veranderen. Echter, de ervaringswerkers die actief zijn binnen de GGZ snappen niets van herstel. Zij denken hetzelfde als hun behandelaars, namelijk vanuit ziekte en medicatie. Omdat deze ervaringswerkers zelf niet écht hersteld zijn, maar op de been worden gehouden door medicatie, geloven zij nog altijd een ziekte te hebben. Dit vertellen ze ook aan de cliënten. Met als resultaat dat niemand verder komt.

Cliënten kunnen werkelijk herstellen, maar dan moet hen geleerd worden hoe. Zij dienen aangesproken te worden op eigen verantwoordelijkheid en gestimuleerd tot zelfinzicht en actie. Wie bevrijdt de cliënten uit de klauwen van de ziekte en medicatie predikers?

Wij moeten naar een nieuwe tijd toe, naar herstel bevorderende zorg, naar beterschap voor cliënten, naar empowerment, zelfredzaamheid en toekomst. Managers, neem jullie verantwoordelijkheid. Op naar verbetering!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close