15

Ik zit erover te denken een nieuwe GGZ op te richten. Het tempo waarmee de huidige verandert van ‘etiket-plak-organisatie’ naar leverancier van herstel gerichte zorg, gaat mij te traag. Waarom de mensen geen alternatief bieden?

Ervaringswerkers voeren in deze nieuwe organisatie de boventoon. Een ervaringswerker definiëren wij als volgt:


‘Ieder mens die zich geroepen voelt de ervaring met huidig of vroeger lijden te benutten om anderen bij te staan.’

Hier en daar mag een ouderwetse hulpverlener aanschuiven, maar nooit één die denkt vanuit etiketten. Die zijn niet welkom want deze beperkte manier van denken achten wij belemmerend voor herstel.

Onze visie

Wij geloven dat psychisch leed een geschenk is, gegeven aan mensen die dat kunnen overwinnen. Etiketten bestaan niet bij ons, wél kijken we waar emoties, gedachten en gedragingen vandaan komen, omdat ze ons in deze maatschappij vaak in de problemen brengen.

Wij zeggen niet: ‘Grotendeels is het erfelijk, hier is een pilletje en succes ermee.’ Als iemand dat wil, verwijzen wij door naar de reguliere GGZ. Bij ons moet iemand zelf op zoek naar de wortels van zijn of haar problemen. Grote kans dat je uitkomt bij je jeugd en dat het pijnlijk wordt. Wij doen dat niet omdat we van pijn houden, maar omdat wij weten dat de weg naar verbetering dwars door de pijn heen loopt.

Klinkt het eenvoudig? Dat is het allerminst. Als je het simpel wilt, ga dan naar een reguliere GGZ. Drink op je gemak een bakkie koffie met een behandelaar en vertel hoe zielig je bent, de behandelaar zal begripvol knikken en vervolgens loop jij opgelucht de deur uit. De weg van de minste weerstand ligt bij de reguliere GGZ. Wij geloven dat die reguliere GGZ in de toekomst gezien wordt als een verkeerde manier van omgaan met mensen. Als de geschiedenis iets heeft uitgewezen, is het wel dat elke tijdsgeest een andere aanpak heeft, en dat mensen vaak met weerzin terugkijken op een vorige periode waarin de mensheid minder ontwikkeld was.

Bij ons word je nooit opgenomen in een kliniek. Medicatie verstrekken wij niet. Wél zullen we jou met alles wat wij aan ervaring en kracht in ons hebben, bijstaan in jouw individuele strijd naar een beter leven. Wij hebben die strijd ook gevoerd of zitten er nog middenin, en weten hoe pijnlijk het is. Ook hebben wij geleerd hoe schadelijk het is onszelf als slachtoffer te zien en ‘dokters’ ons te laten bestempelen als ziek.

Zijn we dan zelf schuldig? Nee. Wij snappen dat we buiten onze schuld in de ellende terecht zijn gekomen, maar door onvoldoende inzicht en/of stimulans, hebben wij deze ellende zelf in stand gehouden. Onze destructieve emoties, gedachten en gedragingen zijn ónze verantwoordelijkheid, en wij moeten ze zélf leren hanteren. Hierbij mogen wij misschien honderd keer vallen, wij zullen telkens weer opstaan. Sommigen van ons denken vroeg of laat: ‘Ik wil een pilletje en weer cliënt zijn, dit kan ik niet aan.’ Opgeven door terug te gaan naar de reguliere GGZ raden wij uiteraard af. Als wij de storm niet trotseren, zullen wij nooit windstilte ervaren.

Iemand is misschien gezond, heeft een gezin en baan en auto, maar voelt toch leegte en ontevredenheid. Wat ons betreft is diegene gelijk aan de man die onder een brug ligt met een fles Whisky. Beide zijn mensen die tevergeefs geluk zoeken. Wij geloven dat het enige verschil tussen een graf en een groef, de diepte is.

Omdat onze manier van werken nét zulke goede resultaten zal boeken als die van de reguliere GGZ, zo niet betere, en bovendien veel minder geld kost, zullen de overheid en zorgverzekeraars ons steunen. De overheid wil bezuinigen, wij willen mensen een kans op vooruitgang bieden. Premier Rutte zal ons lachend sponsoren, al zegt zijn lach natuurlijk weinig.

Sluit je snel aan, want binnenkort is onze organisatie een grote speler in het landschap der hulpverlening. Suggesties voor namen zijn welkom!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close